מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1 - 048848

048848 - נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית       מקצועות זהים
  049052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית      
  049055 ננו-פוטוניקה      


קורס מתקדם באלקטרואופטיקה העוסק בנושאי מחקר מתחום מחקרו של המרצה.


נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 16:16:23