מקצוע מידע על מקצוע : ניסוי ומיצוי בסוכנים טבעיים ומלאכותיים - 048843

048843 - ניסוי ומיצוי בסוכנים טבעיים ומלאכותיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם


סוכנים מלאכותיים וטבעיים הפועלים בסביבה מורכבת נדרשים לתפקד תחת תנאים מאתגרים של אי - ודאות, הנובעים ממידע חלקי ומושהה, מאי - ידיעת מודל ומרעש, מכשלי מערכת וצווארי בקבוק בתקשורת. גישה אפשרית לצורך התמודדות עם בעיות אלה משלבת ניסוי ומיצוי. באופן גס, מיצוי מאופין ע"י ניצול ידע מוקדם שנאגר תוך כדי פעילות כדי לקדם מטרה, בעוד ניסוי מתמקד בחיפוש אופני-פעולה חדשים בעלי פוטנציאל רווח עתידי. האיזון בין ניסוי למיצוי עומד במרכז הבמה של מדעי - החיים מאז ימי דארווין, תופס מקום בסיסי בתחומי הבקרה האופטימלית ולמידה ע"י חיזוקים מאז שנות הששים המוקדמות. למרות זאת, מלבד במקרים מוגבלים, קיימת הבנה מוגבלת על איזון מושכל ושיטתי בין ניסוי ומיצוי. בקורס זה נתאר את האיזון בין ניסוי למיצוי במגוון מערכות, טבעיות ומלאכותיות, מתוך נסיון לחלץ עקרונות פעולה כלליים. גישה כזו עשויה להוביל לשיפור בהנה של מערכות ביולוגיות, ולתרום במספר תחומים, ומתייחס לתחומים שעבורם עדין לא קיימת תשתית עיונית מוצקה.

תוצאות למידה
הסטודנט יתוודע לדוגמאות מגוונות של ניסוי ומיצוי במדעי החיים
2. הסטודנט יוכל לנתח מודלים תאורטיים פשוטים, ולנסח שאלות מחקר משמעותיות בתחומי- דעת חדשים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 wiley gerhart and kurschner calls embryos and evolution
1998 mit press sutton and barto reinforcement learning
2011 world scientific auger and doerr theory of randomized search heuristics

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:23:06