מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה במעגלים מהירים - 048836

048836 - מעבדה במעגלים מהירים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מעבדת hfic מתמקדת במחקר במעגלים משולבים עבור יישומים כמו הדמיה תקשורת וחישה. המעבדה מספקת סביבת מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים עבור מערכות תקשורת אלחוטיות וקוויות עתידיות מבוססים על מעגלים משלובים בטכנולוגית cmos . תחומי עניין כגון: מעגלי רדיו וגמ"מ , אלגוריתמיים למעגלים מעורבים וארכיטקטורות של מערכות רדיו. המעבדה מצוידת בתחנת בדיקה מודרנית המאפשרת מדידות של שבבים ואפיון מלא עד תדר של 110 גיגה הרץ.

תוצאות למידה
בתום קורס מעבדת hfic הסטודנט יכיר את סביבת המחקר עבור מערכות תקשורת אלחוטיות וקוויות עתידיות. הסטודנט יכיר תחומי עניין: מעגלי רדיו וגמ"מ אלגריתמים למעגלים מעורבים וארטיקטורות של מערכות רדיו.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ'ח כהן עמנואל פרויקט 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:22:44