מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הבקרה הלינארית - 048833

048833 - יסודות הבקרה הלינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044192 מערכות בקרה 2       מקצועות קדם


מערכות לינאריות דינמיות: קונטרולביליות, אובזרווביליות, צורות קאנוניות, משוב מצב, מיקום קטבים, בקר המבוסס על משחזר מצב, תורת המימוש. יציבות פנימית פרוק דו-ראשוני. טרנספורמציה לינארית שיברית, פרמטריזציה של בקרים מייצבים. בקרה אופטימלית 2h : lqr, lqg, ltr, מקדמי בטחון ליציבות, תורת ההפרדה. מבוא לעמידות ביציבות ונורמות h.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:53:41