מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 1 - 048831

048831 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:34:25