מקצוע מידע על מקצוע : שערוך וזיהוי במערכות דינמיות - 048825

048825 - שערוך וזיהוי במערכות דינמיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם


הערה : קורסים מומלצים: 044191 או 046201

מושגי יסוד בשערוך סטטיסטי. ייצוג מערכות סטוכסטיות. מסנן וינר. שערוך המצב במערכות לינאריות: מסנן קלמן, משוואת ריקטי, תכונות במצב מתמיד, החלקה וחיזוי. מסנן קלמן מוכלל למערכות לא לינאריות. מסנני חלקיקים, שימוש במודלים מרובים. מבוא לזהוי מערכות. מודלים מרקוביים דיסקרטיים ( hidden markov models ). אלגוריתם em לשערוך משותף של מצב ופרמטרים. שימושים בתחומי ניווט, עקיבה, עיבוד אותות, זיהוי דיבור, ראייה ממוחשבת ורשתות ניירונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 prentice - hall t. kailath a sayed and b. hassibi, linear estimation
2001 wiley y. bar-shalom, x li and kirubarayn estimation with applications to tracking
1979 pentice - hall b. anderson and j. moore optimal filtering
1999 prentice - hall l. jung . system identification 2nd ed
1997 wiley g.m. lachlan and t. krishnan the em algorithm and extensions
    current literature  

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:01:37