מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 2 - 048819

048819 - אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044140 שדות אלקטרומגנטיים       מקצועות קדם
  044148 גלים ומערכות מפולגות     או


אופי הקורס בחלקו סמינריוני. יקבעו מדי פעם נושאים לפי התענינות הסטודנט. התפשטות גלים בתווך נע, התפשטות גלים מישוריים בתווך הומוגני אנאיזוטרופי גלים מישוריים בתווך שכבתי- בלתי הומוגני, התפשטות גלים בתוך פלסמה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:33:53