מקצוע מידע על מקצוע : פיזיקה והתקנים של תחמוצות - 048812

048812 - פיזיקה והתקנים של תחמוצות
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
  315030 תכונות חומרים אלקטרונים     או


הקורס סוקר יישומים עכשוויים של תחמוצות במיקרואלקטרוניקה, בדגש על חומרים בעלי מקדם דיאלקטרי גבוה בטרנזיסטורים. משם הקורס ממשיך לתיאור הפיזיקה והיישומים של תחמוצות פונקציונליות בעלות קורלציה אלקטרונית. הקורס משלב היבטים של הפיזיקה מאחורי התכונות האלקטרוניות המיוחדות של התחמוצות עם היבטים פרקטיים של גידול השכבות, ודוגמאות להתקנים אלקטרוניים.
עם השלמת הקורס לסטודנט תהיה היכרות רחבה עם תחמוצות כחומרים אלקטרונים, ויישומיהן בהתקנים נוכחיים ועתידיים. הסטודנט יהיה מסוגל להסביר את הקשר בין תכונות החומר (מבנה אטומי, הרכב) למבנה האלקטרוני במספר דוגמאות מייצגות, וידע לנתח את הפיזיקה שמאחוריהן. לבוגר הקורס תהיה יכולת להסביר את השימושיות של תחמוצות בהתקנים עתידיים.

הערה: דרישות קדם נוספות בתאום עם המרצה.מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 material science and engineering r reports j. robertson, r. m. wallace high-k materials and metal gates for cmos applications
1998 review of modern physics m. imada, a. fujimori, and y. tokura metal-insulator transitions
2010 cambridge university press j.m.d. coey magnetism and magnetic materials
2003 journal of physics d. a.m. haghiri-gosnet and j.-p. renard cmr manganites: physics, thin films and devices
2013 crit. rev. sol. state mat. sci. y. zhou, s. ramanathan correlated electron materials and field effect transistors for logic: a review
2014 springer, new york city, ny a.a. demkov, a.b. posadas integration of functional oxides with semiconductors

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:09:46