מקצוע מידע על מקצוע : רעש בהתקנים אלקטרוניים - 048811

048811 - רעש בהתקנים אלקטרוניים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    


מבוא: פילוגים סטטיסטיים, משפטי הצפיפות ההספק הספקטרלית, משוואת langevin, הקשר fluctuation - dissipation relation. מכניזמים בסיסיים של רעש: רעש תרמי ( nyquist ) - הוכחות שונות, רעש ברד, רעש גנרציה - רקומבינציה במוליכים למחצה.
רעש בצומת pn ובטרנזיסטור ביפולרי - מודלים מפורטים, סכמות תמורה לרעש, רעש תרמי בטרנזיסטור mos, רעש מפולת.
מודלים כלליים פיזיקליים ומתמטיים לרעש f/1, רעש f/1 ב- mosfet, רעש f/1
בנגדים, רעש f/1 בהתקנים אלקטרוניים שונים.
שימוש במדידות רעש כבחון רגיש לדפקטים ולמנגנוני דגרדציה בהתקנים אלקטרוניים, ספקטרוסקופיה של רמות אנרגיה של מצבים במוליך למחצה בעזרת מדידות רעש. שימוש במדידות רעש בהתקנים זעירים להתבוננות באירועים דינמיים מיקרוסקופיים (סקירה). רעש ומערכות ליניאריות, ספרת רעש, טכניקות אפיון, טכניקות להקטנת רעש f/1 במגברים.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:26:14