מקצוע מידע על מקצוע : תכונות אופטיות של מוליכים למחצה - 048790

048790 - תכונות אופטיות של מוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ       מקצועות קדם


פורמליזם בסיסי של אנטראקציה של אור ומוצקים. יושם דגש על מוליכים למחצה, כולל דווח על שיטות נסיוניות. יכללו הנושאים המיוחדים הבאים: מגנטן- אופטיקה, אופטיקה לא לינארית, לייזרים של בורות קוונטיים.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:48:38