מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 1 - 048750

048750 - נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס הדן בנושאים מתקדמים במבנה, תכנון ואנליזה של מערכות מחשבים. הקורס ישמש גם כבסיס למשתמשים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:24:44