מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בבקרה ותורת המערכות 2 - 048726

048726 - נושאים בבקרה ותורת המערכות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

קורס מתקדם שיעסוק בנושאים שונים בבקרה ותורת המערכות, בתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט ותוצרי למידה יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעוניינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור בתחום.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:46:28