מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 4 - 048718

048718 - נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מקצוע זה הינו מקצוע מתקדם בנושא מערכות, למידה ובקרה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:06:53