מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 2 - 048716

048716 - נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מקצוע מתקדם בנושא מערכות, למידה ובקרה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ט: אלגוריתמים בלמידה עם חיזוקים. סמסטר ב' תש"ף: שיטות מונטה-קרלו לחישוב, אופטימיזציה ותכנון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:22:22