מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 2 - 048716

048716 - נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מקצוע מתקדם בנושא מערכות, למידה ובקרה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ט: אלגוריתמים בלמידה עם חיזוקים. סמסטר ב' תש"ף: שיטות מונטה-קרלו לחישוב, אופטימיזציה ותכנון.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:48:02