מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 1 - 048715

048715 - נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מקצוע זה הינו מקצוע מתקדם בנושא מערכות, למידה ובקרה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ט: תיאוריה של רשתות עמוקות. סמסטר א' תש"ף: נושאים בתיאוריה של רשתות עמוקות.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:17:35