מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באופטואלקטרוניקה 1 - 048710

048710 - נושאים מתקדמים באופטואלקטרוניקה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

הקורס יעסוק בנושאים מתקדמים בתחום אופטואלאקטרוניקה אינטגרטיבית ויתאר התקנים ומערכות מודרניים לאפנון וגילוי אופטי על שבב. כמו כן הקורס יעסוק בשילוב של חומרים ננומטרים ובמערכות אופטואלקטרוניות לצורך הגברת אינטראקציית אור-חומר ויסקור מאמרים עדכניים בתחום עיסוקו של המרצה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:59:13