מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1 - 048703

048703 - נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם


תסקרנה התפתחויות בשנים האחרונות בתחום סילוק רעשים מהיבטים של תורת האינפורמציה.


נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 16:42:20