מקצוע מידע על מקצוע : תכן ויישום של מערכות למידה עמוקה - 048661

048661 - תכן ויישום של מערכות למידה עמוקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046209 מבנה מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 046267 מבנה מחשבים ו -    
  046210 מעבדה במערכות הפעלה     או


מבוא ללמידה חישובית, סקירת המושגים והאלגוריתמים הבסיסיים המאפשרים שימוש ברשתות נוירונים רב שכבתיות עבור בעיות סיווג מורכבות. נושאים מעשיים של מימוש מערכות מבוססי רשתות כאלה, כגון מחשוב מקבילי על מעבדים מרובי ליבות אופטימיזציה של חישובים, וכן ביזור חישובים על צבירה של מחשבים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקבל כלים מעשיים לבנית מערכות ללמידה עמוקה.
2. ללמוד טכניקות לתכנות מקבילי תכנות gpus
3. להבין גישות לשיפור ביצועים.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:28:17