מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בתיאוריה של למידה עמוקה - 048101

048101 - נושאים בתיאוריה של למידה עמוקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044202 אותות אקראיים   (   מקצועות קדם
) 046195 מערכות לומדות ו -    


מהן יכולות הקירוב של רשתות נוירונים. מהי הדינמיקה בזמן האופטימיזציה. מתי נצפה לבעיות תהליך האופטימיזציה. מהי ה"רגולרזציה החבויה" בתהליך האימון ובבחירת פונקציית המחיר. מהן בעיות קשות עבור רשתות נוירונים. איך נבחר היפר-פרמטרים. כיצד נכמת את אי-הוודאות והשגיאה הסטטיסטית בלמידה.
עם השלמת הקורס בהצלחה, הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
הקשורים ללמידה עמוקה.
אחרות._
3.לקבל אינטואיציה טובה יותר לגבי שיקולים תיאורטים בבנייה, אימון ובחינה של רשת עמוקה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:22:06