מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 4 - 048078

048078 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בנושאים מתקדמים במבנה, תכנון וניתוח של מערכות מחשבים, ויסקור מאמרים עדכניים בתחום עיסוקו של המרצה. הקורס ישמש גם כבסיס לסטודנטים המעוניינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור. סילבוס מפורט ו

תוצאות למידה
יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:41:39