מקצוע מידע על מקצוע : אופטו-אלקטרוניקה בחומרים דו-ממדיים - 048052 (Current)

048052 - אופטו-אלקטרוניקה בחומרים דו-ממדיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044124 אלקטרוניקה פיסיקלית       מקצועות קדם
  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'     או
  046241 מכניקה קוונטית     או
  114073 פיסיקה 3ח'     או
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או
  124400 כימיה קוונטית 1     או


ייחודיות של חומרים דו-ממדים, מבנה דיאגרמות פסי אנרגיה, תכונות חשמליות (ניידות, פונונים), תכונות אופטיות (בליעה, אקסיטונים), מגעים, שיטות ייצור, שיטות העברה, שיטות אפיון, מבנה ואן דר-וואלס דו ממדיים, גלאים אופטיים, מאפננים אופטיים, מקורות אור. _
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:_
להכיר את התכונות אלקטרוניות ואופטיות של חומרים דו מימדים.לדעת להסביר להסביר איך ניתן לנצל תכונות אלו לשימושים אופטו-אלקטרוניים בהתקניים ומערכות אינטגרטיביים על שבב. בנוסף, יחשפו לדוגמאות של התקניים פוטוניים ואופטו-אלקטרוניים בסיליקון עם שילוב של חומרים דו-ממדיים. ירכשו ידע בסיסי הנדרש כדי להבין ולנתח את המחקר העכשווי בתחום ויוכלו


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 14:30-16:30 ג פרופ' גויכמן איליה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 cambridge university press p. avouris, t.f. heinz, t. low 2d materials: properties and devices

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:33:13