מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 1 - 048025

048025 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044140 שדות אלקטרומגנטיים   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  044140 שדות אלקטרומגנטיים   ( או
) 124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה ו -    
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה   ( או
) 124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה ו -    
  044140 שדות אלקטרומגנטיים   ( או
) 046241 מכניקה קוונטית ו -    


חקר אינטראקציות אור-חומר מאפשר לנו להסביר מגוון רחב של אפקטים בטבע, עם אפליקציות חשובות ושאלות מדעיות יסודיות שחלקן עדיין פתוחות. הקורס עוסק בנושאים שבחזית המחקר באופטיקה קוונטית ובאלקטרודינמיקה קוונטית. נעשה שימוש במסגרת הקורס בפורמליזם הכללי ביותר הידוע היום לאלקטרודינמיקה קוונטית: קוונטיזציה שניה של השדה האלקטרומגנטי באמצעות התגובה להלם (פונקציות גרין) האלקטרומגנטית בתוך פורמליזם קוונטי. לאורך הדרך, נדון באפליקציות של אלקטרודינמיקה קוונטית במערכות אופטיות שונות, כדוגמת מוליכי גלים שקופים חסרי איבודים, פלטפורמות פלזמוניות, וחומרים עם אי-לוקאליות אופטית. ננתח אינטראקציות בחלק מהמערכות הבאות: אלקטרונים קשורים באטומים, מולקולות, ומוצקים, וגם אטומים מלאכותיים כמו נקודות קוונטיות ובורות קוונטיים.
נדון בהכללות של התיאוריה בהקשרים חדשים: נשתמש באלקטרודינמיקה קוונטית בשדות חזקים בשביל לפתח אפקטים באופטיקה לא לינארית קוונטית, עם אפליקציות לייצור הרמוניות גבוהות בפולסים של אטו-שניות. נעסוק גם באינטראקציות של קווזי-חלקיקים פוטוניים. סיכום פירוט נושאים: קוונטיזציה שניה עם הכללות למקרה הרחב ביותר המכסה סביבה אופטית (בעזרת פונקציות גרין וטיפול באיבודים ואי-לוקאליות), עקרונות של אלקטרודינמיקה קוונטית מאקרוסקופית, אופטיקה קוונטית במערכות פתוחות ובהמילטוניאנים תלויים בזמן, אינטראקציות אור-חומר עם קווזי-חלקיקים פוטוניים. אינטראקציות קוונטיות של אלקטרונים חופשיים, רנורמליזציה בסביבה אופטית ובמערכות תלויות בזמן, פליטה ספונטנית עם תיקונים מעבר לקירוב הדיפול, קרינת צ'רנקוב, שזירה של אלקטרונים חופשיים ושל קווזי-חלקיקים פוטוניים.
_

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להפעיל כלים של אלקטרודינאמיקה קוונטית מאקרוסקופית.
2. לפתח כלים של אלקטרודינאמיקה קוואנטית מאקרוסקופית עבור בעיות מחקר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley-vch cohen-tannoudji, c. dupont-roc, j. and g cohen-tannoudji, c. dupont-roc, j. and g atom-photon interactions: basic processes and appl ications
1997 wiley-vch cohen-tannoudji, c., dupont-roc, j. and cohen-tannoudji, c., dupont-roc, j. and photons and atoms-introduction to quantum electrod ynamics
1995 crc press peskin, m.e an introduction to quantum field theory
2014 courier corporation harris, e.g a pedestrian approach to quantum field theory
2012 cambridge university press novotny, l and hecht, b principles of nano-optics
2009 acta physica slovaca scheel, s. and buhmann,s.y. macroscopic qed-concepts and applications
1994 phys. rev. lewenstein, m.,balcou, p., ivanov, m.y., lewenstein, m.,balcou, p., ivanov, m.y., theory of high-harmonic generation by low-frequenc y laser fields

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:48:00