מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים 5 - 047004

047004 - נושאים מתקדמים 5
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לתחום מחקרי מתקדם שאינו מכוסה על ידי חברי הסגל בפקולטה. הוא יוצע בדרך כלל בחודשי הקיץ ויינתן על ידי מומחה אורח. יתכן שהקורס יהיה מרוכז ויכלול 28 שעות הרצאה ברצף של שבועיים. נושא הקורס ומועדו יפרסמו בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים. סמסטר א' תשע"ח: תכן מעגלים אנלוגיים מתקדמים.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:27:01