מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים 4 - 047003 (Current)

047003 - נושאים מתקדמים 4
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לתחום מחקרי מתקדם שאינו מכוסה על ידי חברי הסגל בפקולטה. הוא יוצע בדרך כלל בחודשי הקיץ ויינתן על ידי מומחה אורח. יתכן שהקורס יהיה מרוכז ויכלול 14 שעות הרצאה ברצף של שבוע. נושא הקורס ומועדו יפורסם מעת לעת, בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים


הערות
בין התאריכים 20 ,19 ו 23- באוקטובר
יתקיים קורס מרוכז בנושא: "תכן חוג
נעול מופע ספרתי" במאייר .1003
עוזר הוראה: איתמר מלמד
סילבוס פורסם במייל.
שעות ההרצאה : 9.00-17.00 ( 9.00-8.00
התכנסות)
מועדי הבחינות:
מועד א': 30 ,27.10.22 : 14
מועד ב': 30 ,17.11.22 : 14
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
205 אולמן 14:30-17:30 ה 27.10.2022 א
300 אולמן 14:30-17:30 ה 17.11.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ'ח קוטינסקי שחר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:16:24