מקצוע מידע על מקצוע : מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות - 046968

046968 - מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048968 מיקרו-עיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניות       מקצועות זהים


מיקרוחישנים ומערכות מדידה-סקירה פותחת על חישנים ואקטואטורים, רכיבים אלקטרונים כחישנים, פיסיקה של מזעור (השפעת הקטנת הממדים על כוחות מכנים, אלקטרוסטטים, מגנטים ומתח פנים). העקרונות של מיקרו-עיבוד (בשטח ובגוף) ומיקרו מכניקה תואמת תהליכים של מעגלים משולבים. דוגמאות: חישני לחץ, תאוצה, אינפרה אדום תרמיים (שיקולים מערכתיים ומימוש).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1990 elsevier, new york f. harashima integrated micro-motion systems micromachining,
1982 proc. ieee k.e.peterson silicon as a mechanical material
1992 proc. ieee k.e.peterson silicon as a mechanical material

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:11:44