מקצוע מידע על מקצוע : תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי. - 046918

046918 - תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי.
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות קדם
 
  048918 אלגוריתמים לעריכת ובדיקת מעגלים משולבים       מקצועות זהים
  236918 אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים      


הירארכיה של תיכון פיסי, בעיות סינתזה ואנליזה, מיקום וחיוט. חיוט אספקות ושעונים. בעיות בטכנולוגיות תת-מיקרוניות. כווץ מבנים, סינתזה של מודולים. בדיקה פיזית וחילוץ פרמטרים מהמבנה הפיסי. פעולות גיאומטריות על מסיכות.

תוצאות למידה
הסטודנטים ייחשפו לתחום האוטומציה של עריכת מעגלים משולבים. בתום הקורס הסטודנט ידע:
1. לתאר תהליך תכנון פיסי של vlsi, ייצוגי מערכת, אלגוריתמים/יוריסטיקות ומבני נתונים.
2. ירכוש תובנות על אוטומציה של תכנון פיסי
3. יכתוב ויבדוק קוד במסגרת מטלות הבית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:13:52