מקצוע מידע על מקצוע : תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי. - 046918

046918 - תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי.
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות קדם
 
  048918 אלגוריתמים לעריכת ובדיקת מעגלים משולבים       מקצועות זהים
  236918 אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים      


תהליך תכן פיסי של מעגל משולב ובעיות אופטימיזציה קשורות. גישות כלליות לפתרון בעיות תכן קשות . בעיות חלוקה וריצוף. תכן רשתות שעונים ואספקת מתח. בעיות מיקום וחיווט. מידול זמנים ואנליזת זמנים סטטית. אופטימיזציה של מעגלים.

תוצאות למידה
_
הסטודנטים ייחשפו לתחום האוטומציה של תכן פיסי של מעגלים משולבים. בתום הקורס הסטודנט:_
1. ידע לתאר תהליך תכנון פיסי של מעגל vlsi, ייצוגי מערכת, גישות לפתרון בעיות תכן, אלגוריתמים/יוריסטיקות ומבני נתונים רלוונטיים.__
2. ירכוש תובנות על אוטומציה של התכנון הפיסי._
3. יעבוד עם כלי תעשיה לתכנון פיזי, יכתוב קוד במסגרת מטלות הבית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:43:10