מקצוע מידע על מקצוע : תכן לוגי של מערכות וי.אל.אסי.אי בעזרת מחשב - 046880 (Current)

046880 - תכן לוגי של מערכות וי.אל.אסי.אי בעזרת מחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   (   מקצועות קדם
) 044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו -    
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  234247 אלגוריתמים 1   ( או
) 234262 תכן לוגי ו -    
 
  048880 תכן בעזרת מחשב של וי.ל.ס.י.       מקצועות זהים


ייצוגים של מערכות vlsi. מתודולוגיות של תכן. כלי תכן לסוגיהם. מודלים מבניים והתנהגותיים. שפות ומבני נתונים לתיאור חמרה. אימות סטטי ודינמי. סימולטורים לרמות ייצוג שונות. שיטות לאימות פורמלי, שימוש ב-bdd. סינתזה לוגית אוטומטית. ניתוח סטטי של השהיות ומסלולים. סינתזה להשגת יעדי תזמון.

תוצאות למידה
בתום הקורס הסטודנט ידע
1. לתאר את תהליך הסינתזה של מערכת vlsi ואת האלגוריתמים בהם משתמשים במגוון סוגים של כלים לתכן אוטומטי בעזרת מחשב.
2. להשתמש בייצוגי מערכת, אלגוריתמים ומבני נתונים במטלות תכנות.
3. ירכוש תובנות ויפתח יכולת להבין ספרות מקצועית בתחום.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 21.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ה ד"ר יביץ לאוניד הרצאה 10 11
    08:30-09:30 ה   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 mcgraw-hill g. demicheli synthesis and optimization of digital circuits
1996 mcgraw-hill m. sarrafzaden and c.k. wong an introduction to vlsi physical design
1996 kluwer academic publishers g.d. hachtel and f. somenzi logic synthesis and verification algorithms

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:19:38