מקצוע מידע על מקצוע : לייזרים של מוליכים למחצה - 046851

046851 - לייזרים של מוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 פוטוניקה ולייזרים   (   מקצועות קדם
) 046241 מכניקה קוונטית ו -    
  044339 פוטוניקה ולייזרים   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  046241 מכניקה קוונטית   ( או
) 114210 אופטיקה ו -    
  114210 אופטיקה   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  048851 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים-לייזרים והתקנים משו       מקצועות ללא זיכוי נוסף


יסודות הפיזיקה של לייזר. סקירת מרכיבים עיקריים של לייזר המל"מ, תכונותיו וישומיו. טפול מפורט באינטראקציה של שדות אלקטרומגנטיים עם מל"מ, תהליכים קרינתיים ולא קרינתיים ומנגנוני ההגבר בתנאי הזרקה. במסגרת זו נדון בלייזרים נפחיים ( bulk )ולייזרים של מבנים קוונטיים. קבלת משוואות הקצב עבור לייזר המל"מ ופתרונן במצב עמיד. טפול מפורט במבנים האופטיים בלייזר המל"מ - מהודים, מוליכי גל דיאלקטריים דו-ממדיים, הולכת הגבר, מראות ומהודים מפולגים מחזורית ותורת צימוד האופנים. פתרונות דינמיים של משוואות הלייזר לאות קטן וגדול, קצב אפנון, תהודה, השהיות בהדלקה, סחיפת תדר, תובלה ועוד. הדגמת מאפייני לייזר מסוגים שונים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
591312.CER 1977 academic press, kressel, h. and butler, j.k. semiconductor lasers and heterojunction leds.
1032002CER 1980 wiley thompson, g. physics of semiconductor laser devices

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:50:40