מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת - 046746 (Current)

046746 - אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
 
  236873 ראיה ממוחשבת       מקצועות ללא זיכוי נוסף


נושאים: בעיות בסיסיות בראייה ממוחשבת, אלגוריתמים המותאמים לפתרון בעיות אלו ויישומים מעשיים של הגישות לפתרון. תהליך יצירת תמונות, מציאת מאפיינים של תמונות, התאמת תמונות שצולמו מנקודות מבט שונות, קומפוזיציה של תמונות, חישוב תנועה ושחזור תלת- מימד מתוך תנועה. סטריאו, שחזור תלת- מימד ללא תנועה, וסגמנטציה של תמונות.


הערות
הקורס יינתן באנגלית בחורף תשפ"ג,
כולל הרצאות, תרגולים, תרגילי בית,
מבחנים וכל חומר קורס אחר. סטודנטים
יורשו לענות על תרגילי בית ובחינות
באנגלית או בעברית.
מתרגלים: הילה מנור (גם אחראית) ומשה
קמחי
בודקת תרגילים: נועה שהם
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 05.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד פרופ' צלניק ליהי הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 15:30-16:30 ד גב' מנור הילה תרגול 11
 
354 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד פרופ' צלניק ליהי הרצאה 10 12
351 בנ.מאייר 09:30-10:30 ה פרופ' קמחי משה תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 springer r.szeliski computer vision : algorithms and applications

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:00:36