מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת - 046746

046746 - אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
 
  236873 ראיה ממוחשבת       מקצועות ללא זיכוי נוסף


נושאים: בעיות בסיסיות בראייה ממוחשבת, אלגוריתמים המותאמים לפתרון בעיות אלו ויישומים מעשיים של הגישות לפתרון. תהליך יצירת תמונות, מציאת מאפיינים של תמונות, התאמת תמונות שצולמו מנקודות מבט שונות, קומפוזיציה של תמונות, חישוב תנועה ושחזור תלת- מימד מתוך תנועה. סטריאו, שחזור תלת- מימד ללא תנועה, וסגמנטציה של תמונות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 springer r.szeliski computer vision : algorithms and applications

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:28:49