מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית - 046734 (Current)

046734 - תורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'   (   מקצועות קדם
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ו -    


מבוא לתורת האינפורמציה הקוונטית ותקשורת דרך ערוץ קוונטי: קיבול קלאסי של ערוץ קוונטי, קיבול קוונטי, ותקשורת עם משאבי שזירות. רקע לתורת האינפורמציה הקלאסית ותורת האינפורמציה הקוונטית. אקסיומות מכניקת הקוונטים. מערכות קוונטיות מבודדות ללא רעש ומערכות קוונטיות רועשות. התאור הפיזיקלי של ערוץ קוונטי וההגדרה המתמטית. פרוטוקולים בסיסיים של תקשורת קוונטית ואי שוויונים בין משאבים. מדדי אינפורמציה ואנטרופיה קלאסיים וקוונטיים. המשמעות של אנטרופיה מותנית קוונטית ומדוע היא יכולה להיות שלילית. שיטת הטיפוסים הקוונטית ודחיסת שומאכר. קיבול ערוץ קוונטי בשידור של מידע קלאסי (ביטים). משפט הקיבול עבור ערוץ קלאסי-קוונטי. בעיית הרגולריזציה והסופר-אדיטיביות של אינפורמציית חולבו. קידוד של מידע קוונטי (קיוביטים). הקיבול הקוונטי וסופר-אקטיבציה. תקשורת בסיוע משאבי שזירות.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטיות והסטודננטים יהיו מסוגלים:
1. להבין את העקרונות שבבסיס תורת שנון הקוונטית, התיאור האינפורמציוני של בעיות תקשורת, והפרוטוקולים הבסיסיים להמרת משאבים קוונטיים, יעריכו את ההבדלים הממשמעותיים שבין מערכות תקשורת קלאסיות לקוונטיות והאתגרים הנובעים מהם ויפתחו אינטואיציה להבנת התנהגויות אלו.
2. יכירו את משפטי הקיבול המרכזיים בתורת האינפורמציה הקוונטית וישלטו בשיטות אנלטיות חשובות בתחום.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: איתי שופרו
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 01.02.2023 א
  ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 11:30-13:30 ה פרופ' פרג עוזיהו (עו הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 13:30-14:30 ה   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 cambridge university press m. m. wide quantum information theory
2016 springer m. hayashi quantum information theory
2010 de gruyter a.s. holevo quantum systems,, channels information: a mathematical intorudction.
2018 cambrdige university press j. wstrous the theory of qunatum information

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:13:01