מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות וכלים באבטחת מחשבים - 046280 (Current)

046280 - עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 046267 מבנה מחשבים ו -    
  234123 מערכות הפעלה   ( או
) 234267 מבנה מחשבים ו -    


אבטחה הינה דרישה בסיסית בתכן מערכות מחשב מודרניות, החל משרתים, דרך מכשירים ניידים, כלי רכב, וכלה בהתקני iot. קורס זה מספק כלים בסיסיים לתכן וניתוח אבטחה של מערכות מחשב. הנושאים כוללים: עקרונות (מדיניות, איומים, פגיעויות), כלים קריפטוגרפיים (הגדרות, מפתח סמטרי וציבורי, מערכות קריפטוגרפיות, מנגנון דיפי-הלמן, פונקציות גיבוב), אימות (אדם ומכונה), הרשאה, פרטיות (אנונימיות, differential privacy, במרשתת), אבטחה עם תורת המשחקים (בלוקצ'יין, הוכחת עבודה, הוכחת השקעה), אבטחת חומרה (סביבות ריצה אמינות, sgx, trustzone), בעיית ה confinement, זרימת מידע, התקפות ערוצי צד ופתרונות (תזמון מטמון, ערוץ כוח, ריצה ספקולטיבית, rowhammer ).
בוגר הקורס ירכוש את המיומנויות הבאות:
1. ניתוח אבטחה של מערכת מחשב במגוון פרספקטיבות (פגיעויות, אימות, כלים קריפטוגרפיים וכיו"ב)
2. תכן מערכות בטוחות בצורה מובנית (בחירת מודל איום מתאים, מדיניות וכלים)


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: רועי בר צור
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 02.02.2023 א
  ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ' אייל איתי הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 14:30-15:30 ב פרופ' בר צור רועי תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 addison-wesley bishop introduction to computer security
2006 chapman and hall/crc stinson cryptography theory and practice.third edition.
2015   narayanan, bonneau, felten, miller, narayanan, bonneau, felten, miller, bitcoin and cryptocurrency technologies princeton
2016 iacr cryptology eprint archive costan, victor, and srinivas devadas intel sgx explained

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:12:23