מקצוע מידע על מקצוע : חישוב מקבילי מואץ - 046279

046279 - חישוב מקבילי מואץ
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  046209 מבנה מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 046267 מבנה מחשבים ו -    
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
) 234267 מבנה מחשבים ו -    
  046267 מבנה מחשבים   ( או
) 234123 מערכות הפעלה ו -    
  234123 מערכות הפעלה   ( או
) 234267 מבנה מחשבים ו -    


מערכות מחשב מתקדמות מאפשרות עבוד מקבילי בעזרת מגוון רכיבי חומרה. בנוסף, תכנות מקבילי המנצל רכיבים אלו להשגת ביצועים מהירים הופך לטכנולוגיה נפוצה. הקורס עוסק בקשר בין חומרה לתוכנה. הקורס כולל תיאור מנגנוני חומרה ומודלים של תכנות, טכניקות אופטימיזציה ושימוש בתבניות תכנותיות כדי לנצל מערכות מרובות ליבה, מערכות חומרה וקטוריות ומאיצי חומרה יעודים (כמו מאיצים להסקה בעזרת למידה עמוקה) להשגת ביצועים. הלימוד שם דגש מיוחד על השוואות כמותיות של ביצועי חומרה/תוכנה. תרגילי בית מעשיים בתכנות מקבילי מהוות חלק חשוב ומשמעותי של הקורס. העומס השבועי הכולל 6- שעות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. הערכה של ארכיטקטורות מחשבים, המבוססת של הבנה של המגמות בתחום ארכיטקטורת מחשוב החל מריבוי-ליבות, דרך במעבדים גרפיים ( gpu ) ועד מאיצי חומרה ייעודיים.
2. פיתוח תוכנה בשימוש במודלים לתכנות מקבילי, אופטימיזציה בתוכנה ושימוש בתבניות תכנותיות להשגת ביצועים מהירים על חומרה לחשוב מקבילי.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2019 morgan kaufmann patterson and hennessy. computer architecture: a quantitative approach. chapters1, 4, 7 sixth edition
  2016 morgan kaufmann jeffers and reinders intel xeon phi processor high performance programm second edition
  2017 morgan kaufmann kirk and hwu programming massively parallel processors third edition

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:16:42