מקצוע מידע על מקצוע : הבטחת נכונות של תוכנה - 046277 (Current)

046277 - הבטחת נכונות של תוכנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
  234218 מבני נתונים 1     או


הקורס יציג שיטות באימות וניתוח של תוכנה וסינתזה של תוכנה: ניתוח סטטי, ניתוח זרימת מידע, ניתוח זרימת בקרה, סמנטיקה ביצועית, פירוש מופשט ותחומים נומריים, פותרי sat/smt, הרצה סימבולית, סינתזה של תוכנה, סינתזה מנייתית, תכנות ע"י דוגמאות, סינתזה מונחית דוגמאות נגדיות, קוד גדול.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להסביר שיטות שונות להבטחת נכונות של תוכנה.
2. להבין איך להשתמש בשיטות אלו עבור מערכות תוכנה מעשיות.
3. להבין את היתרונות המעשיים והמגבלות של השיטות השונות.


הערות
מתרגל: תם יובילר
בודקי תרגילים: תם יובילר וענאן כבהא
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 11:30-13:30 ג פרופ' דרקסלר כהן דנה הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג מר יובילר תם תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 springer nielson, nielson, and hankin principles of program analysis
1992 wiley nielson and nielson semantics with applications: a formal introduction

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:00:01