מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים - 046274

046274 - נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046267 מבנה מחשבים       מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה     או
  234267 מבנה מחשבים     או
  046209 מבנה מערכות הפעלה     או
 
  046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות      


נושאים: תכנות מעבדים מרובה מקביליות. הסילבוס המפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה בפקולטה, במועד בו יינתן הקורס.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010   d. kirk d. kirk programming massively parallel processors: a hands-on approach

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:44:38