מקצוע מידע על מקצוע : תכנות פונקציונאלי מבוזר - 046273 (Current)

046273 - תכנות פונקציונאלי מבוזר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234122 מבוא לתכנות מערכות       מקצועות קדם
  234124 מבוא לתכנות מערכות     או
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
 
  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות צמודים
  234123 מערכות הפעלה      


נושאים: יסודות התכנות הפונקציונאלי וטכניקות בסיסיות בחישוב מבוזר, שפת ארלנג erlang))- שפת תכנות פונקציונאלית עם תמיכה מובנית בתכנות מערכות מבוזרות. עקרונות התכנות הפונקציונאלי ותחשיב למדה- פונקציות, רקורסיה, שערוך עצל. טיפוסים דינמיים. מודל csp לתכניות מבוזרות. ניתוח נכונות תוכנה. מודל- שרת לקוח. שמירת מידע קבוע persistent)). עמידה בנפילות וטכניקות שכפול. מודלים נוספים לתכנות מבוזר: map-reduce, ממשק mpi להעברת הודעות וסנכרון עם מחסומים barriers)), חישובי streaming .


הערות
מתרגל: חובב גזית
בודק תרגילים: גל אסא
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
343 פישבך 09:30-11:30 ד פרופ' גזית חובב הרצאה 10 11
343 פישבך 11:30-12:30 ד פרופ' גזית חובב תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 pragmatic bookshelf j. armstrong programming erlang: software for a concurrent world

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:40:35