מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מבוזרות: עקרונות - 046272 (Current)

046272 - מערכות מבוזרות: עקרונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 046209 מבנה מערכות הפעלה ו -    
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 234123 מערכות הפעלה ו -    
  234123 מערכות הפעלה   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    


נושאים בתכנון מערכות מבוזרות והעקרונות העומדים בבסיסן תוך הדגשת אמינותן, ומיקוד על מודלים של העברת הודעות. הנושאים העיקריים שילמדו הם: בעיית הקונצנזוס, גלאי נפילות, שידור אטומי, שכפול בעזרת מכונת מצבים, תקשורת קבוצתית, מערכות קוואורום ומערכת "שותף - לשותף" ( peer-to-peer ).
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 15.02.2021 א
  ה 11.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ. קידר עדית הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ב   תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2196465 1996 morgan kaufmann n. .lynch, .distrbuted algorithms
2192488 1993 acm press .s. mullender, ed .distributed systems .nd edition 2

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:10:04