מקצוע מידע על מקצוע : תכנות ותכן מונחה עצמים - 046271

046271 - תכנות ותכן מונחה עצמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044101 מבוא למערכות תכנה   (   מקצועות קדם
) 044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  234122 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
 
  236703 תכנות מונחה עצמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס עוסק במתודולוגיות מודרניות לבניית מערכות תוכנה. חלקו הראשון של הקורס דן בבניית מודולי תוכנה נפרדים תוך שימוש בגישה מונחית עצמים. חלקו השני של הקורס עוסק בתכן ובמימוש תוכניות בגודל בינוני עד גדול תוך שימוש במתודולוגיות של הנדסת תוכנה. בחלק זה של הקורס, יוצגו גם תבניות תכן ( design patterns ) שונות. במהלך הקורס נעשה שימוש בשפת java לצורך הדגמת ויישום הנושאים הנלמדים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2001 addison-wesley b.liskov, j. guttag ,program development in java: abstraction .specification, and object-oriented design
2163845 1995 adisson-wesley .g. erich, et al design patterns: elements of reusable .object-oriented software
2219314 2001 addison-wesley m. campione, k. walrath, a. huml .the java tutorial: a short course on the basics rd edition 3

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:21:29