מקצוע מידע על מקצוע : שיטות הידור (קומפילציה) - 046266

046266 - שיטות הידור (קומפילציה)
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044101 מבוא למערכות תכנה   (   מקצועות קדם
) 044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
 
  236360 תורת הקומפילציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שפות ודקדוק, מבנה מהדר. שיטות בסיסיות לפריסה. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלת סמלים, ארגון בזמן ריצה. יצירת קוד. אופטמיזציה מקומית וגלובלית.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:49:38