מקצוע מידע על מקצוע : ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים - 046265 (Current)

046265 - ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044137 מעגלים אלקטרוניים   (   מקצועות קדם
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044147 מעגלי מיתוג אלקטרוניים   ( או
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    


הקורס עוסק בהשפעה של טכנולוגיות חדישות על מערכות וארכיטקטורות. במהלך הקורס יידונו ממריסטורים - רכיבי זיכרון חדישים - בשלל רבדים כולל רמת הרכיב הבודד, התאוריה שמאחורי ממריסטורים והשימוש בממריסטורים כזכרונות לא נדיפים. כמו כן יתוארו השימושים בממריסטורים ביישומים ייחודיים כגון מעגלים לוגיים, רשתות נוירונים ומעגלים אנלוגיים וייסקרו ההשלכות של שימוש בממריסטורים על ארכיטקטורת מחשבים, כולל ארכיטקטורות במכונות שאינן מכונת פון-נוימן בנוסף יילמדו המשמעויות של שימוש בממריסטורים בתחומים מגוונים כגון תורת הקידוד ואבטחה.
1. יכולת ניתוח ההשפעה של טכנולוגיה על מערכת.
2. הבנת פעולת הממריסטורים בתאוריה ובמעשה ויכולת מעשית לפתח מודלים שונים.
3. כלים מעשיים לתכנון מעגלים המשולבים בממריסטור.
4. הכרות עם המשמעויות הארכיטקטוניות של שילוב ממריסטורים במחשבים.
5. הכרות עם מגוון נושאי המחקר בתחומים
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 09.02.2021 א
  ב 08.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א פרופ/ח קוטינסקי שחר הרצאה 10 11
    16:30-17:30 א   תרגול 11

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:19:25