מקצוע מידע על מקצוע : ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים - 046265 (Current)

046265 - ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044137 מעגלים אלקטרוניים   (   מקצועות קדם
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044147 מעגלי מיתוג אלקטרוניים   ( או
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    


הקורס עוסק בהשפעה של טכנולוגיות חדישות על מערכות וארכיטקטורות. במהלך הקורס יידונו ממריסטורים - רכיבי זיכרון חדישים - בשלל רבדים כולל רמת הרכיב הבודד, התאוריה שמאחורי ממריסטורים והשימוש בממריסטורים כזכרונות לא נדיפים. כמו כן יתוארו השימושים בממריסטורים ביישומים ייחודיים כגון מעגלים לוגיים, רשתות נוירונים ומעגלים אנלוגיים וייסקרו ההשלכות של שימוש בממריסטורים על ארכיטקטורת מחשבים, כולל ארכיטקטורות במכונות שאינן מכונת פון-נוימן בנוסף יילמדו המשמעויות של שימוש בממריסטורים בתחומים מגוונים כגון תורת הקידוד ואבטחה.
1. יכולת ניתוח ההשפעה של טכנולוגיה על מערכת.
2. הבנת פעולת הממריסטורים בתאוריה ובמעשה ויכולת מעשית לפתח מודלים שונים.
3. כלים מעשיים לתכנון מעגלים המשולבים בממריסטור.
4. הכרות עם המשמעויות הארכיטקטוניות של שילוב ממריסטורים במחשבים.
5. הכרות עם מגוון נושאי המחקר בתחומים


הערות
מתרגלת: אוריאן לייטרסדורף (גם אחראי)
דונא ותד ורתם בן חור
בודקי תרגילים: שריאל הודיסן ובתאל
עובד
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 א פרופ'ח קוטינסקי שחר הרצאה 10 11
165 בנ.מאייר 14:30-15:30 א גב' בן-חור רתם
פרופ' לייטרסדורף אוריאן
תרגול 11

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:37:30