מקצוע מידע על מקצוע : אי ליניאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה - 046250

046250 - אי ליניאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 פוטוניקה ולייזרים       מקצועות צמודים


התפשטות אור במבנים מחזוריים, דיספרסיה, התפשטות פולסים בתווכים דיספרסיביים, אפקט אקוסטו-אופטי ומגנטו-אופטי, מבוא לאופטיקה לא לינארית, התפשטות גלים בתווכים לא לינאריים, ערוב גלים והכפלות תדר, סוליטוניים אופטיים, שימושים באופטיקה לא לינארית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2172085 1997 oxford university press a. yariv optical electronics in modern communications, 5th ed
2067866 1989 wiley a. yariv .quantum electronics 3th ed
2118614 1992 academic press r.w. boyd nonlinear optics.
2231878 2001 academic press g.p. agrawal nonlinear fiber optics, 3th ed

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:57:44