מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אלקטרו-אופטיות - 046249

046249 - מערכות אלקטרו-אופטיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
  114210 אופטיקה     או
 
  044339 פוטוניקה ולייזרים       מקצועות צמודים


עיבוד אותות אופטי: מערכות של אופטיקה קוהרנטית. התמרת פורייה אופטית והדמייה. הולוגרפיה וסינון מרחבי. תיאוריית הקוהרנטיות. מערכות משולבות דיגיטליות-אופטיות. אחסון אינפורמציה אופטית. שיטות ומערכות למדידות אופטיות: אינטרפרומטריה. אינטרפרומטריה הולוגרפית. מד טווח. לייזר-ג'ירוסקופ. מד מהירות לייזר-דופלר.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:43:41