מקצוע מידע על מקצוע : תופעות גלים - 046244 (Current)

046244 - תופעות גלים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044140 שדות אלקטרומגנטיים       מקצועות קדם
 
  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות צמודים


תופעות גלים בסיסיות (חזרה). קרוב האופטיקה הגיאומטרית: גישת luneburg-kline. שיטות ניתוב. דוגמאות יישום לתכנון מערכות אופטיות ותאור תהליכי התפשטות ופיזור בתדרי רדיו ומיקרוגל. אופטיקה גיאומטרית לדיפרקציה ( gtd ): מושגי יסוד ודוגמאות יישום. קרוב האופטיקה הפיסיקלית: תאור וקטורי וסקלרי. הנחות קירהוף וריילי-סומרפלד. תאור העקיפה בעזרת סופרפוזיציה ספקטרלית של גלים מישוריים. עקיפת פראונהופר ופרנל. מושג האלומה. דוגמאות יישום. עקרונות אופטיקה פוריה ואנלוגיה לתורת המערכות הלינאריות: תכונות פורייה של עדשות דקות. סינון מרחבי עיבוד אותות אופטי. שיטות פתרון חישוביות, מומנטים. היבטים אקראיים בתורת הגלים: מונחי יסוד. פיזור מסריגים.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: דניס דיקריוב
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 01.02.2023 א
  ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 09:30-11:30 ב פרופ'ח בוקס איל הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 11:30-12:30 ב פרופ' דיקריוב דניס תרגול 11

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:20:07