מקצוע מידע על מקצוע : התקנים קוונטיים על-מוליכים - 046240

046240 - התקנים קוונטיים על-מוליכים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או


מודל london, צומת josephson, התקן התאבכות קוונטי על-מוליך ( squid ), ביטים קוונטיים ( qubits ) על-מוליכים, קונטיזציה שניה, מודל bcs.

תוצאות למידה
1.הבנת תופעת העל-מוליכות.
2. לימוד שיטות המידול של מעגלים קוואנטיים על-מוליכים.
3. הבנת עקרונות הפעולה של מספר מערכות לעיבוד מידע קוונטי המבוססות על התקנים על-מוליכים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:43:05