מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בננו-אלקטרוניקה - 046239

046239 - מעבדה בננו-אלקטרוניקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   4   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה     או
 
  046233 מעבדה בננו ביו-טכנולוגיה       מקצועות מכילים


מטרת המעבדה להקנות ידע מעשי בהקשר לרכיבים אלקטרוניים המבוססים על חומרים מולקולריים. המעבדה תכלול: עקרונות פעולה של התקנים מולקולריים כגון טרנזיסטורים, דיודות פולטות אור צבעוני ותאים סולרים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 16/07/2020 בשעה 04:38:54