מקצוע מידע על מקצוע : מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י. - 046237 (Current)

046237 - מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044137 מעגלים אלקטרוניים       מקצועות קדם
  044147 מעגלי מיתוג אלקטרוניים     או
 
  236354 תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי.       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיקולים בתיכון מעגלי vlsi בטכנולוגית mos. עריכה גיאומטרית וחוקי תיכון ב-nmos. מתודולוגיות בתיכון מעגלים משולבים: לוגיקה אקראית, תיכון מבני, pla. מעגלי זכרון ב-mos. מעגלים משולבים בטכנולוגית cmos. מעגלים משולבים בטכנולוגיה ביפולרית. שיקולי תיכון של מעגלים אנלוגיים משולבים.עזרי מחשב בתיכון vlsi. מערכי שערים, תאים סטנדרטיים, מעגלים יחודיים. כיווני התפתחות בהנדסת vlsi.


הערות
סדנת רשות: ימי א', ,18.30-19.30
מאייר 165
מתרגל הסדנא: תימור בדר
מתרגלים: אפרת אורדן (גם אחראית) ומור
דהאן
בודק תרגילים: תימור בדר
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 09.02.2023 א
  א 12.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 09:30-11:30 א פרופ' מעיין אדוארדו הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 15:30-16:30 א פרופ' דהאן מור מרדכי
פרופ' בדר תימור
תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 09:30-11:30 א פרופ' מעיין אדוארדו הרצאה 10 12
351 בנ.מאייר 09:30-10:30 ב   תרגול 12
 
        פרופ'ח קוטינסקי שחר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:46:08