מקצוע מידע על מקצוע : פרקים בננו-אלקטרוניקה - 046232 (Current)

046232 - פרקים בננו-אלקטרוניקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046129 פיסיקה של מצב מוצק ח'   (   מקצועות קדם
) 046241 מכניקה קוונטית ו -    
  046129 פיסיקה של מצב מוצק ח'   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    


סקלות אורך אופייניות במוצקים, תורת לנדאואר (שימושים: קוואנטיזציה של הולכה, אפקט הול הקוואנטי), פאזות גיאומטריות (ברי, אהרונוב - בוהם), תהליכי התאבכות והריסתם, אנטראקציות אלקטרון-אלקטרון, לוקליזציה ופלקטואציות בהולכה, גז האלקטרונים הדו-מימדי, נקודות קוונטיות ומחסום קולומב, מחשוב קוואנטי.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 02.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
465 זיסאפל 11:30-13:30 ג ד"ר יעיש יובל הרצאה 10 11
465 זיסאפל 13:30-14:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2204755 1999 .cambridge univ d.k. ferry, s.m. goodnick transport in nanostructures
2183083 1997 .oxford univ y. imry introduction to mesoscopic physics
2199290 1995 .cambridge univ s. datta electronic transport in mesoscopic systems

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:01:50