מקצוע מידע על מקצוע : התקנים אלקטרוניים מתקדמים - 046230

046230 - התקנים אלקטרוניים מתקדמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
13     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ       מקצועות קדם


עקרון הפעולה של צמתים מעורבים, והשימוש בהם ובהתקנים שונים: טרנזיסטורים מהירים, טרנזיסטורים להספק גבוה, ולייזרים. חזרה על עקרונות הפעולה של טרנזיסטור ביפולרי, טרנזיסטורים ביפולריים בעלי צומת מעורב. טרנזיסטורי הספק עכשווים מבוססי סיליקון. תופעת impact ionization. מוליכים למחצה חדשים סיליקון קרביד ויהלום. התקני זכרון חדשים שאינם מבוססי cmos. שימוש בסימולציית התקנים.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס בהצלחה: הסטודנט:
1. יכיר התקנים אלקטרוניים שאינם cmos ונמצאים בשימוש או בפיתוח ויבין את עקרון הפעולה שלהם.
2. ידע להשתמש בתוכנת סימולציית התקנים.
3. יכיר וידע לנתח תופעות פיסקליות הרלוונטיות להתקנים אלו.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 willey s.m. sze and kwok k. ng physics of semiconductor devices

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:45:24