מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לרובוטיקה ח" - 046212 (Current)

046212 - מבוא לרובוטיקה ח'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות       מקצועות קדם
 
  035001 מבוא לרובוטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236927 מבוא לרובוטיקה      


מבוא לקינמטיקה, דינמיקה, תכנון תנועה ובקרה של מניפולטורים רובוטיים. טרנספומציות הומוגניות, קינמטיקה קדמית והופכית, יעקוביאן קדמי והופכי. דינמיקה במרחב הצירים ובמרחב המבצעי. מערכת הפעלה רובוטית ( ros ). בקרת תנועה ובקרת כוח. תכנון תנועה. מערכת הפעלה רובוטית.

תוצאות למידה
לימוד העקרונות לתכנון ובקרת תנועה של מניפולטור רובוטי, קינמטיקה ודינמיקה, ועד למימוש אלגוריתמי בקרה במערכת הפעלה רובוטית. בסוף הקורס, הסטודנט/ית יממשו תכנון תנועה ובקרה של רובוט בסימולציה.


הערות
מתרגל: עומר שלו
בודק תרגילים: עדי לוי
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 05.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 11:30-13:30 א ד"ר תמר אביב הרצאה 10 11
          פרויקט 11
353 בנ.מאייר 13:30-14:30 א פרופ' שלו עומר תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 springer siciliano, b., sciavicco, l., villani, l siciliano, b., sciavicco, l., villani, l robotics modelling, planning and control
2006 cambridge university press steven m. lavalle planning algorithms
2017 cambridge university press kevin m. lynch and frank c. park modern robotics: mechanics, planning, and control
2005 upper saddle river, n.j : pearson education craig, john j. introduction to robotics : mechanics and control, 3rd edition

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:47:07