מקצוע מידע על מקצוע : למידה עמוקה - 046211 (Current)

046211 - למידה עמוקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046195 מערכות לומדות       מקצועות קדם
  236756 מבוא למערכות לומדות     או
 
  097200 למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236777 למידה עמוקה ושימושיה      
  236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים      


נלמד כלים תיאורטיים ומעשיים כדי לבנות, לאמן ולנתח רשתות נוירונים ללמידה עמוקה, בדגש על למידה מונחית. למשל, תכונות ותנאי התכנסות של אלגוריתם הגרדיאנט וגרסאותיו השונות, רשתות רב שכבתיות (תכונות קירוב וסימטריות), חישוב יעיל של נגזרות, רשתות קונוולוציה והרחבותיהן למשימות ראייה, שיטות אימון וניתוחן, רשתות למשימות סדרתיות, ולמידה מקדימה.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להכיר את המודלים העיקריים ושיטות אימון מקובלות ללמידה עמוקה.
2. לכתוב קוד python , בסביבת pytorch, לבנייה, אימון ושימוש ברשת עמוקה.
3. להבין את השיקולים הנדרשים לכיוונון רשתות עמוקות כדי לקבל ביצועים טובים, ואת התוצאות התיאורטיות הרלוונטיות (במידה וקיימות).


הערות
מתרגל: טל דניאל
בודק תרגילים: נועם אילתה
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 02.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 11:30-13:30 ג פרופ'ח סודרי דניאל הרצאה 10 11
          פרויקט 11
352 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג פרופ' דניאל טל תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2020   aston zhang, zack c.lipton, mu li, alex aston zhang, zack c.lipton, mu li, alex dive into deep learning
2018 packt vishnu subramanian deep learning with pytorch
2016 mit press ian goodfellow, yoshua bengio and aaron ian goodfellow, yoshua bengio and aaron deep learning

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:35:38