מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה במערכות הפעלה - 046210

046210 - מעבדה במערכות הפעלה
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8   4     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות צמודים
 
  234120 מערכות הפעלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234123 מערכות הפעלה      


תרגול יישומי של עקרונות מערכות הפעלה בשפת c עם קריאות מערכת של unix


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        מר אורנבך מני מעבדה 11 11

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:07:52